A

کد تایید برای شما ارسال شد، حداکثر طی 2 دقیقه کد را وارد کنید.

تحلیل میزان ریسک پذیری

1- سن شما در کدام گروه سنی قرار دارد:

2- وضعیت منزل مسکونی شخصی به کدام گزینه نزدیک تر است؟

3- وضعیت نقدینگی و مالی شما به کدام گزینه نزدیک تر است؟

4- آیا پس‌انداز دارید؟

5- بدون در نظر گرفتن منزل مسکونی و خودرو مصرفی، قصد دارید چند درصد از مجموع سایر منابع و دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری جدیدتان اختصاص دهید؟

6- میزان آشنایی شما با امور سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چقدر است؟

7- چند وقت است که سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ (به استثنای سرمایه‌گذاری در املاک یا انواع حساب‌های سپردۀ بانکی)

8- با فرض اینکه در حال حاضر برای برآورده کردن جریانات نقدی مورد نیاز یا موارد اضطراری در کوتاه‌مدت، برنامۀ خاصی دارید، تا چه مدت نیاز به برداشت مبلغی که قرار است سرمایه‌گذاری کنید، نخواهید داشت؟

9- فرض کنید بعد از گذشت مدت زمان مربوط به سؤال قبل، اقدام به برداشت وجوه خود نمایید. فکر می کنید از آن زمان به بعد، تا چه مدتی کماکان قسمتی از وجوه شما برای این سرمایه‌گذاری باقی بماند؟

10- در سرمایه‌گذاری‌های گذشته خود چه سطحی از ریسک را پذیرفته‌اید؟

11- در حال حاضر قصد دارید در این سرمایه‌گذاری چه سطحی از ریسک را بپذیرید؟

12- اگر ارزش سرمایه‌گذاری شما در یک دورۀ کوتاه – مثلاً سه ماه- 40 درصد کاهش یابد، چه عکس‌العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده‌اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)

13- اگر ارزش سرمایه‌گذاری شما در یک دورۀ کوتاه – مثلاً دو هفته- 6 درصد کاهش یابد، چه عکس‌العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده‌اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)

14- اگر یک پرتفوی سرمایه‌گذاری برای 5 سال آینده داشته باشید، انتظار دارید متوسط بازده سالانۀ شما از این سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ سپردۀ مدت‌دار بانکی چگونه باشد؟

15- اگر مایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و یا بازارهای جهانی هستید، کدام یک از موارد زیر را ترجیح می‌دهید؟

16- اگر ناچار باشید بین دو شغل، یکی با امنیت شغلی بالا و حقوق معقول و دیگری با امنیت کمتر ولی حقوق بالا، یکی را انتخاب نمایید. کدام‌یک را برمی‌گزینید؟

17- اگر یک دارایی بادآورده، مثلاً یک ارث قابل توجه، به دست آورید، با آن چه خواهید کرد؟

18- مهم‌ترین هدف شما از سرمایه‌گذاری چیست؟

19- میزان وابستگی شما به درآمد این سرمایه‌گذاری برای امرار معاش چقدر است؟

20- پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصادی کشور در سه سال آینده چگونه است؟

21- پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصادی کشور در میان‌مدت (6 ماه تا یک سال آینده) چگونه است؟

22- منبع عمدۀ کسب اطلاعات اقتصادی شما کدام است؟

23- اگر امکان سرمایه گذاری مبلغ 100 میلیون تومان داشته باشید، كدام فرصت سرمایه گذاری را ترجیح مي دهید؟

24- تا به حال در کدام یک از بازارهای زیر سرمایه گذاری کرده اید (در گذشته)؟

لطفا به همه سوالات پاسخ دهید!